2de Junior winterchallenge 2020-2021

De "Junior winterchallenge" is een vriendschappelijke competitie waarvan de wedstrijden gespeeld worden tussen 01 oktober 2020 en 27 maart 2021. De laatste dag van de competitie wordt voorzien als finaledag waarbij de twee hoogst genoteerde spelers per poule het tegen elkaar opnemen voor de titel. 

REGLEMENT

 • Er wordt een uur gespeeld of tot een score van 9. bv 9/3
 • De punten worden als volgt verdeeld:
  • een gewonnen wedstrijd is: 2 punten
  • een gelijke stand (vb 5/5): 1 punt
  • een verloren wedstrijd : 0 punten
 • Alle poulewedstrijden dienen gespeeld te worden tijdens de voorziene periode van oktober 2020 tot en met maart 2021 op de terreinen van T.C. Heiveld op volgende beschikbare momenten:
  • vrijdag: van 17 u tot 22u30 (aanvang laatste wedstrijden)
  • zaterdag: van 14u tot 22u30 (aanvang laatste wedstrijden)
  • zondag: van 12u tot 21u 00 (aanvang laatste wedstrijden)
  • ook op vrije uren op weekdagen voor 19.00 uur.
 • Dagen waarop niet kan gespeeld worden zullen tijdig bekendgemaakt worden door de organisatie.
 • Bij aankomst op de club dient men zich aan te melden aan de bar van T.C. Heiveld. De eerste voltallige wedstrijd (2 spelers aanwezig en aangemeld) begint zijn wedstrijd op het eerst vrijgekomen veld. De winnende ploeg van een wedstrijd geeft de uitslag door aan de bar van T.C. Heiveld.
 • Er kunnen geen wedstrijden meer geannuleerd of ontkoppeld worden na de woensdag voorafgaand aan de geplande wedstrijd. Anders wordt de wedstrijd verloren met 9/0. Wanneer de tegenstander akkoord gaat  kan uiteraard gezocht worden naar een nieuwe datum.
 • Raadpleeg regelmatig deze website om een overzicht te bekomen van je wedstrijden. Planning, rangschikking en resultaten kan je hierop gemakkelijk volgen.
 • Contacteren van een tegenstrever en het vastleggen van een wedstrijd mag, wel dient de organisatie tijdig op de hoogte te worden gebracht
 • Respecteer uw partner, uw tegenstrever en de organisatie.
 • Wees steeds tijdig aanwezig voor de aanvang van uw wedstrijd.
 • Er moet met geschikte tenniskledij en schoenen gespeeld worden.

Reeksen

 • U18 A (vaak 13,14 jarigen)
 • U18 B (hoogste reeks)
 • U11

 • De organisatie houdt zich het recht voor een reeks al dan niet te laten starten.
 • Het maximaal aantal deelnames per speler is ongelimiteerd.
 • Allerlei

 • Bij iedere betwisting van welke aard ook is alleen de organisatie bevoegd om te beslissen.
 • Inschrijving: na betaling van 70 euro verkrijgt men een registratiecode om jezelf in te schrijven. Dit bedrag  moet gestort worden op rekeningnummer
 • BE 70 3635 5428 5625 met vermelding van:
  • de poule waarvoor men wenst in te schrijven
  • een telefoonnummer waarop men kan gecontacteerd worden.
  • Nieuwe deelnemers geven best ook een seintje via mail om hen te contacteren (mailadres hieronder)
 • Inschrijven kan tot en met 7 oktober 2020. Bij inschrijving erkennen de spelers het reglement van deze competitie  te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
 • Gestorte voorschotten kunnen niet meer worden teruggevraagd, ook niet in geval van forfait in de loop van het seizoen.
 • Wees fair op en rond het speelveld, onsportief gedrag kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken met lichamelijke en/of stoffelijke schade. Alleen de spelers die aangesloten zijn bij de VTV zijn verzekerd, de andere kunnen zich steeds laten verzekeren bij de VTV via de organisatie.
 • Spelers die zich niet actief inzetten om wedstrijden te plannen en te spelen kunnen geweigerd worden bij een volgende deelname.
 • In de loop van de competitie worden de ontkoppelde wedstrijden enkele keren opnieuw gepland door de computer. De betrokken spelers worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht via mail.


 • Voor de organisatie:
  Peter Meynendonckx 

   
  info@heiveldtennis.be